a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Konkurss viesnīcai Grēcinieku ielā

<< Notikumi

Konkurss viesnīcai Grēcinieku ielā

Lietuvas kompānija Nevertel izsludina atklātu arhitektūras konkursu viesnīcas ēkai Vecrīgā, Rātslaukumam pieguļošā kvartālā. Runa faktiski ir par divām piebūvēm, kas katra no savas puses pieslēgtos vēl neesošai ēkai — zināmajam viesnīcas projektam Melngalvju nama aizmugurē, Grēcinieku ielā, kura autori ir Arhis Arhitekti. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 5. decembrim.

Viesnīcas ēku jaunbūves Grēcinieku ielā (zemes kadastra nr. 01000012014) un Kungu ielā, Rīgā (zemes kadastra nr. 01000010153)

Konkursa mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici diviem apbūves gabaliem — 412 m² gruntsgabalam Grēcinieku ielā (1. grupa 2014. grunts) un 287 m2 gruntsgabalam Kungu ielā (1. grupa 153. grunts), paredzot, ka izstrādātais tehniskais projekts/būvprojekts gruntsgabalam Grēcinieku ielā 25 (1. grupa 87. grunts) iekļaujas konkursa objektā. Plānojamās ēkas atrodas jauktas apbūves teritorijā, perimetrālās apbūves kvartālā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs teritorijā, valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Vecrīgas arheoloģiskais komplekss robežās.

Konkursa prasības

Konkursa uzdevums ir radīt mūsdienīgas, funkcionālas ēkas, kas ar apjomu, tā detalizāciju un mērogu organiski iekļautos esošajā pilsētvidē, vienlaikus paliekot izteikti laikmetīgas; balstoties uz apbūves analīzi, jāmeklē apkārtējam apbūves raksturam atbilstošs risinājums, izmantojot mūsdienīgus apdares materiālus, modernas tehnoloģijas un konstrukcijas, īpašu uzmanību pievēršot ēkas fasādēm.

Bloķējot abas jaunbūves ar jau izprojektēto ēku Grēcinieku ielā 25 (Arhis Arhitekti), kuras vizuālais tēls ir saglabājams nemainīts, nav pieļaujama telpiski viengabalaina, lielapjoma objekta rašanos Vecrīgā, — tiek uzsvērts, ka konkursa objekts sastāv no trim zemes apbūves gabaliem. Īpaša uzmanība jāpievērš Grēcinieku un Kungu ielas apbūves stūra risinājumam, kam jāiekļaujas vēsturiskās apbūves mērogā un proporcijās. Jumtu risinājumiem organiski jāiekļaujas Vecrīgas jumtu ainavā, nedisonējot ar apkārtni.

Neraugoties uz ārieni, uzsvērts, ka viesnīcas funkcionālā darbību plānots nodrošināt no galvenā būvapjoma — Grēcinieku ielas 25 — galvenā ieeja, recepcija, restorāns un nepieciešamās plānotās telpas, augšējo stāvu gaiteņi, kā arī pagrabstāva tehniskās telpas nepieciešamības gadījumā tiek savienotas, ievērojot zemes gabalu robežu ugunsdrošu konstrukciju ieviešanu.

Konkursa rīkotājs

UAB Nevertel, reģistrēts Lietuvas Republikas juridisko personu reģistrā ar kodu 302915875, juridiskā adrese Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 26, Lietuvas Republika, kuras vārdā Latvijas Republikā rīkojas tās Ārvalstu komersanta filiāle Nevertel UAB Latvia-filiāle (juridiskā adrese Raņķa dambis 31, Rīga, vienotais reģistrācijas Nr. 40103619853)

Žūrija

Rīgas pilsētas būvvaldes un Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas saskaņotā  konkursa žūrijas komisijā ir nozīmēti attiecīgo iestāžu speciālisti, arhitekti Viesturs Brūzis un Inguna Jekale, kā arī sertificēti arhitekti Uldis Balodis un Pēteris Bajārs.

Kopējais prēmiju fonds 8000 eiro
Darbu iesniegšanas termiņš 30. novembri. Pagarināts līdz 5. decembrim

Konkursa nolikums un programma

Konkursa novietnes shēmaProjektētā ēka Grēcinieku ielā 25. Arhis Arhitekti

Raksts publicēts: 14/10/2016

Papildus informācija un tehnisko materiālu saņemšana: Velta Holcmane, tālr. 29423600, velta.holcmane@inbox.lv


saņemti 42 komentāri

Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...


Drošības kods (aizpildiet pēc tam, kad komentārs jau uzrakstīts).

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.