a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Filma par Vecrīgas reģenerācijas projektu

<< Plaukts

Filma par Vecrīgas reģenerācijas projektu

Rīgas pilsētas arhitektu birojs izlicis publiskai pieejai dokumentālo filmu Vecrīgas reģenerācijas projekts 1983, kas veidota šogad, speciāli uz Vecrīgai veltīto Šmēlinga konferenci un tika rādīta tās noslēgumā.

Vecrīgas reģenerācijas projekts

1983. gadā apstiprinātais Vecrīgas izbūves projekts iezīmēja paradigmas maiņu attieksmē pret vēsturisko mantojumu un Rīgas senākās daļas likteni. Ar 20. gadsimta modernisma periodu saistītā attīstība Vecrīgā izpaudās kā apbūves nomaiņa un plānojuma transformācijas, kas tika aizsāktas 30. gados, tiecoties īstenot idejas par jauno, «latvisko Rīgu». Vēl plašākas pārveidošanas iespējas pavēra Otrā pasaules kara postījumi, tiem sekoja Rātsnama un Melngalvju nama drupu nojaukšana, izveidojot plašu laukumu un ap kuru uzceltas jaunas, lielas ēkas, kā arī Kaļķu un Kungu ielas paplašināšana par transporta ceļiem. Krasās izmaiņas Vecrīgas izskatā satrauca gan pilsētbūvniekus, gan sabiedrību.

Sešdesmito gadu beigas un septiņdesmitie gadi arī citur pasaulē iezīmēja modernisma radikālo ideju norietu un attieksmes maiņu (piem., protesti pret Amsterdamas metro celtniecības nolūkos paredzēto vecpilsētas daļas nojaukšanu (1975) vai — pirmās gājēju ielas Padomju Savienībā — Viļņas iela Šauļos (1976) un Laisvės alėja Kauņā (1982, plānota kopš 1973)).

Rīgā, Latvijā  par šādu pavērsiena punktu varētu saukt tieši Vecrīgas reģenerācijas projektu, kas gan, protams, nebija viens punkts, bet gan daudzu gadu darbs. Priekšnoteikums tam bija Vecrīgas pasludināšana par Valsts aizsargājamu zonu 1967. gadā. Gadu vēlāk Rīgas arhitektūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas uzdevumā tika iesākti visaptveroši Vecrīgas apbūves apsekošanas un izpētes darbi, ko veica Kultūras ministrijas zinātniskās restaurēšanas projektēšanas biroja arhitekti un vēsturnieki, kā arī speciālisti no institūta Komunālprojekts.

Balstoties uz šo priekšizpēti, 1976.—1983. gadā  Latvijas Zinātniski pētnieciskajā un eksperimentāli tehnoloģiskajā celtniecības institūta pilsētbūvniecības laboratorijā tika izstrādāts jauns Vecrīgas izbūves projekts. Autoru kolektīvu vadīja kādreizējais Rīgas galvenais arhitekts (1960-1970) Edgars Pučiņš, tajā darbojās Andrejs Holcmanis, Edvīns Burkovskis, Valentīna Tarasova, Vita Rinkeviča, Ervīns Helfričs, Marina Levina, Vija Caune, tehniķis arhitekts Harijs Gailis.

Projekta pamatā likta Vecrīgas vēsturiskā ansambļa pilnveidošanas koncepcija, kas rosināja nosaukt to par reģenerācijas projektu. Tas nosprauda plašu vēsturiskās apbūves saglabāšanas un pilnveidošanas, kā arī ansambļa telpiskas vienotības nostiprināšanas programmu. Kaut arī mainoties sociāli ekonomiskajai sistēmai, daudzi no projekta priekšlikumiem par atsevišķu ēku vai zemes gabalu konkrētu izmantošanu zaudēja nozīmi, tomēr vairums projekta nosprausto mērķu un pamatprincipu ir bijuši pamatā 1993. gadā pieņemtajiem Vecrīgas būvnoteikumiem, kā arī tam, kas uz Vecrīgu attiecas abos pilsētas attīstības plānos (1995-2005, 2006-2018) un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā.

Filma

Dokumentālā īsfilma, kas tika veidota īpaši Reinholda Šmēlinga 2015. gada konferencei Vecrīgas reģenerācija: vai vecpilsētai būtu jāpielāgojas [laikam] stāsta par reģenerācijas projekta kontekstu, nodomiem, tapšanas vēsturi un projekta realizāciju. Šodien veidotas intervijas ar projekta autoriem papildina arhīvu kadri, veidojot stāstījumu par projekta tapšanu, par šajā nozīmīgajā dokumentā iekļautajām idejām un vērtībām.

Filmas autori: Kristīne Budže un Ēriks Božis 
Video izmantoti materiāli no:

  • Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva,
  • VKPAI Latvijas Arhitektūras muzeja krājuma un
  • arhitektu Edvīna Burkovska, Vijas Caunes, Marinas Levinas, Jāņa Piešiņa un Vitas Rinkēvičas privātajiem arhīviem.
  • Video fragmenti no kinožurnāliem Padomju Latvija Nr. 29, 1977.g.; Padomju Latvija Nr. 17, 1981.g.

Raksts publicēts: 20/11/2015

Teksts: Artis Zvirgzdiņš


Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...


Drošības kods (aizpildiet pēc tam, kad komentārs jau uzrakstīts).

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.