a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Latvijas Architektūras 129. numurs

<< Plaukts

Latvijas Architektūras 129. numurs

Latvijas Architektūra Nr. 129 (1/17)
Numura tēma: klasika
Viesredaktors: Imants Lancmanis

Komentāri:

indra ķempe INFO [10/03/2017 15:18]

daru zināmu, ka ar Liepājas tiesas spriedumu lietā Nr.C30488216 par autortiesību pārkāpšanu un kompensācijas piedziņu, kas stājies spēkā, - atzīts, ka SIA Izdevniecība LILITA LAB bez atļaujas saņemšanas no autores Indras Ķempes žurnāla LA burtnīcā Nr.118 http://www.a4d...a-118/comments/ publicēja rakstu “Latvijas arhitektūriņa apsteidz igauņus” ar ilustratīvo materiālu, pārkāpjot autora tiesības. piedzenot no atbildētāja par labu prasītājai autoratlīdzību, kompensāciju un tiesas izdevumus.

"tiesai nav pamata apšaubīt, ka prasītājas norādītie apsvērumi ir radījuši prasītājai

kā konkrētā darba autorei un projekta “Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks” mediju

komunikācijas koordinatorei negatīvus psiholoģiskus pārdzīvojumus."

LA atruna paskaidrojumā arī tiesai, ka "LA katrā numurā pēdējā lpp., kopā ar informāciju par izdevēju, publicē brīdinājumu, ka "nepasūtītus materiālus publicē rediģētus", neatbilst Autora tiesību aizsardzības likuma jēgai un būtībai. autori, neļaujiet savus darbus rediģēt bez saskaņošanas ar jums vai pat publicēt bez atļaujas!

PALDIES zvērinātajam advokātam Mārcim Krūmiņam.


oooo: Re: INFO [10/03/2017 17:31]

Vai negatīvie psiholoģiskie pārdzīvojumi ir ietekmējuši, Indra, Tavu tālāko dzīvi? Kā sadzīvo ar to?


saņemti 2 komentāri

Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...


Drošības kods (aizpildiet pēc tam, kad komentārs jau uzrakstīts).

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.