a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Liepājas Liķiera fabrikas darījumu centrs

<< Projekti

Liepājas Liķiera fabrikas darījumu centrs

Projekta priekšlikums atspoguļo autoru sajūtu par industriālās Liepājas piemērošanu darījumu laikmetam. Rekonstruēta esošā mantojuma — koka mājas un bijušās Liķiera fabrikas ķieģeļu korpusu — un jaunās, tikai koka konstrukcijās plānotās piebūves sajūgums vienotā arhitektūras struktūrā. Pasūtītājs: Mēs Liepājai. Arhitekti: Zaigas Gailes birojs, 2006.

Pilsētbūvnieciskā situācija

Bijušās Liķiera fabrikas (turpmāk Fabrika) ansamblis atrodas Liepājas centrā, Tirdzniecības kanāla malā. Novietne ir stratēģiski svarīga Vecās ostmalas attīstības kontekstā. Vēsturisko ēku komplekss uz divu svarīgu transporta maģistrāļu — Bāriņu un Ādu ielu — stūra kopā ar krastmalā esošo veco Spīķeri un bijušo Cirka ēku (komplekss Māja) noslēdz Vecās ostmalas vēsturisko kompozīciju.

K.Zāles laukumu, bijušo Biržas laukumu pirmskara laikā veidojusi spēcīga arhitektūra — Rimi supermārketa vietā stāvējusi lepnā Biržas ēka. Tālāk laukumu ierobežoja Fabrikas izteiksmīgais siluets un tagadējais renovētais Spīķeris, gar krasta līniju stiepās spīķeru rinda, kuru pie Lielās ielas noslēdza savdabīgā Muitas ēka, kas šodien renovēta, pārbūvējot par viesnīcu (atpūtas centrs Libava).

Spēkā esošais Vecās ostmalas detaļplānojums (autors Arhitekta G.Vīksnas birojs) paredz karā nopostīto spīķeru vietu un kompozīcijas atjaunošanu, veidojot divu rindu apbūvi gar kanālu no Bāriņu ielas līdz Lielai ielai.

Pašlaik K.Zāles laukums nav apbūvēts, neskaitot nejaušo benzīna uzpildes staciju laukuma centrā. Pēc detaļplānojuma tā vietā paredzēts 7 stāvu apjoms, acīmredzot, kā kompozīcijas centrs. Laukuma malā nesen uzcelts jauns, izplūdis apjoms lielveikalam Rimi, kas iespiežas arī aizmugurē esošo dzīvojamo māju pagalmā. Vecās ostmalas zonu no pilsētas centra apbūves norobežo padomju laika dzīvojamais kvartāls.

Blakus Fabrikai 2005.gadā uzbūvēts vērienīgais Policijas pārvaldes komplekss (biroja Arhis projekts) ar augstāko apjomu Bāriņu ielas fasādē. Policijas ēka iestiepjas neapbūvētā kvartāla dziļumā paralēli Fabrikas ansamblim. Starp Fabriku un Policijas ēkas gruntsgabaliem veidojas telpisks koridoris, kas tiek izmantots kā plaša iebrauktuve un autostāvvietas. Fabrikas ansambļa aizmugurē stāv tukšs gruntsgabals, kas stiepjas līdz pat Ganību ielai, kas uzveras uz tilta pāri Tirdzniecības kanālam. Šis transporta mezgls pēc kara rekonstruēts: dzelzceļa līniju vietā ierīkotas spēcīgas autotransporta artērijas, kas ierobežo Vecās ostmalas attīstību kā pilsētnieku pastaigu un atpūtas zonu. 

Situācijas novērtējums

Liķiera fabrikas ansamblis (turpmāk Fabrika) vērtējams kā Liepājai nozīmīgs XIX gadsimta beigu industriālā mantojuma piemineklis, kas renovējams un izmantojams sabiedriskai funkcijai:

 • Ansamblis lieliski integrējams pilsētas ūdensmalas darījumu, iepirkšanās, pastaigu un atpūtas zonā. Atjaunotā Fabrika veido arhitektonisku dialogu ar kaimiņos atjaunoto Spīķeri. Bijušo Cirka ēku nākotnē varētu izmantot radniecīgi tās sākotnējai izrāžu funkcijai. Tagadējā atklātā būvmateriālu noliktava Spīķera aizmugurē noteikti vērtējama kā pagaidu situācija. Laukums Spīķera aizmugurē var veidoties kā jauks, labiekārtots pagalms, zem kura var ierakt pazemes stāvvietas. Kaimiņu Policijas ēka labi integrējas esošajā situācijā un respektējama kā laba ansambļa arhitektūra, kura uzdod mēroga toni arī Fabrikas risinājuma meklējumiem.       
 • Fabrikas frontālo fasādi un plānoto galveno ieeju caur koka māju aizsedz benzīna uzpildes stacija, kuras atrašanās K.Zāles laukuma centrā vērtējama kā pārejoša. Vēl nesaprotamāka tajā vietā ir detaļplānojumā paredzētā 7 stāvu augstceltne, kas pilnīgi aizsegtu Fabrikas izteiksmīgo fasādi un siluetu no Vecās ostmalas promenādes ass. Ierosinām Liepājas pašvaldībai pārskatīt detaļplānojumu, kas faktiski iznīcina K.Zāles laukumu, to aizbūvējot. Divrindu satiksmes vietā var iztēloties zaļu bulvāri, sava veida Elizejas laukus.   
 • Fabrika viegli sasniedzama ar automašīnu, ērti realizējama auto novietne neapbūvētās aizmugures daļas pazemē.
 • Gājēju pieeju Fabrikai apgrūtina transporta ielas — īpaši Bāriņu iela, no kurienes risināta galvenā ieeja.
 • Fabrikas telpiskā uzbūve ir interesants ķieģeļa un koka arhitektūras savienojums, kas gredzena veidā grupējas ap noslēgtu pagalmu, veidojot intīmu, no apkārtnes noslēptu, skaisti proporcionētu telpu. Slēptais pagalms ir lielākais pārsteigums Fabrikas apmeklētājam, jo tas nenolasās no ārpuses.
 • Fabrikas mūra arhitektūra ir izteiksmīgs, tipisks Liepājas XIX gadsimta beigu ķieģeļu industriālās būvniecības paraugs ar greznām detaļām un izkoptām proporcijām (tāpat kā Karostā un citur pilsētā).
 • Fabrikas koka māja ir tipisks Liepājas koka apbūves mantojuma piemineklis, kas lieliski integrējas Fabrikas ķieģeļu celtņu kompozīcijā, to atdzīvinot un bagātinot ar cita mēroga un materiāla formām.
 • Fabrikas aizmugurē atrodas izmantojams, brīvs zemesgabals. Dzelzsbetona struktūra, kas uzcelta 70.gados, demontējama, tās vietā iespējams uzcelt jaunu piebūvi.
 • Fabrikas Ādu un Bāriņu ielu fasādes aizsedz blīva, nekoptu koku rinda.

Vēsturiskais plāns

Vairāk nekā 120 gadus vecais Fabrikas ansamblis ir dramatisku notikumu apvīts, tas atspoguļo Liepājas kā ostas pilsētas, rūpniecības centra un miltārās zonas attīstību XXI gadsimta vēsturisko notikumu kontekstā. 

Tagadējās Fabrikas gruntsgabals Liepājas kartē iezīmēts 1875.gadā. Ansambļa mūra ēkas celtas ap 1882.gadu kā Liepājas liķiera fabrika, kas vairāk nekā 30 gadus ražoja dažādus liķieru uzlējumus, tai skaitā kimmel. Fabrika sastāv no 2—3/4 stāvu sarkano ķieģeļu mūra ražošanas ēkām, kas, spriežot pēc apjomu analīzes, pakāpeniski celtas dažādos laikos, kā arī 3 stāvu koka ēka, kas celta 1911.gadā Fabrikas kantorim un īpašnieka mājoklim. Bāriņu ielas frontē saglabājušās 1983.gadā nojauktās koka ēkas laukakmeņu pamatu drupas.

1914.gadā I Pasaules karš pārtrauca Liepājas liķiera fabrikas darbību. Krievu armija Fabriku izdemolēja, iekārtas tika salauztas. Vairāk nekā 20 gadus Fabrikas ēkas stāvēja tukšas. 1936.gadā notika Jelgavas ādu fabrikas Korona apvienošanās ar Liepājas ādu fabriku, kā rezultātā īpašnieki nopirka Fabrikas ēku ansambli. Līdz 1938.gadam tika pārbūvētas, paaugstinātas mūra ēkas, iegūstot patreizējo veidolu.

1945.gadā pēc II Pasaules kara tur ierīkoja Liepājas apavu fabriku, kura darbojās līdz 1995.gadam. Fabrikas paplašināšanas nolūkos 1974.gadā ķieģeļu ansambļa aizmugurē tika uzcelta dzelzsbetona struktūra, bet to nepabeidza.

R E K O N S T R U K C I J A S   P R I E K Š L I K U M S

Funkcija

Piedāvājam bijušo Liepājas liķiera fabriku pārbūvēt par Vecās ostmalas LIĶIERU FABRIKAS DARĪJUMU CENTRU.

Atjaunotajā centrā paredzēts izvietot biroja telpas vienam, diviem vai vairākiem uzņēmumiem, papildus paredzot konferenču zāles, restorānu ar āra terasi, nelielus iepirkšanās un apkalpes salonus. Projekts piemērojams kādas lielas bankas, nekustamo īpašumu kompānijas vai apdrošināšanas sabiedrības funkcijai, vai to visu organiskam apvienojumam vienā nozares darījumu centrā.

Projekta priekšlikums ietver esošās fabrikas daļas saudzīgu rekonstrukciju un jaunas daļas piebūvi ansambļa aizmugures gruntsgabala brīvajā daļā. Kopumā atjaunotais ansamblis veido 2 skaidri nodalītu, pagalmu struktūru, kur Fabrikas vecā, renovētā daļa grupējas ap esošo atklāto pagalmu, jaunradītā daļa — ap jaunu segtu ātriju.

Galvenā ieeja Darījumu centrā organizēta caur esošās koka mājas centrālo daļu, kas atvērta kā caurejoša pasāža un turpina Vecās ostmalas garenasi. Tā kā koka mājas 1.stāvs celts mūra konstrukcijās, paveras iespēja izveidot segtu galeriju, kuras centrā, stikla kapsulā ietvertas esošās koka vītņu kāpnes. Caur pasāžu ar stiklotām vitrīnām un bodītēm abās pusēs apmeklētājs nonāk atklātā pagalmā. Emocionālais kontrasts ir elpu aizraujošs — vecās Liķiera fabrikas pagalms pārvērties jaunā arhitektūras kvalitātē: atjaunoto monumentālo ēku ieskautais, slēgtais laukums ar strūklakas rotondu centrā labiekārtots, iesegts ar kaltu bruģi, tam pieslēdzas terases un kāpnes. Darbinieki un apmeklētāji var pulcēties intīmajā, vēju aizsargātajā pagalma oāzē, baudīt glāzi liķiera, paēst pusdienas Liķiera fabrikas restorānā. Apspriežama otras ieejas izveidošana Darījumu centram — no Ādu ielas caur torņa halli, kurā izvietotas kāpnes. Varbūt tā veidojama kā tieša ieeja restorānā, kam iespējama āra terase arī pret kanālu.  

Šķērsojot pagalmu, nonāc pie galvenās ieejas Darījumu centrā. Vecās ēkas mūra sienā izgriezta plaša, stiklota aila. Pakāpieni uz augšu ieved vestibilā — esošajā beletāžas stāvā, uz leju noved līdz garāžām cokola stāvā. No vestibila nokļūsti jaunās daļas ātrijā visas 4 stāvu ēkas augstumā, kas pārsegts ar stiklotu jumtu koka konstrukcijās. Ātrija hallei pieslēdzas galerijas no 3 pusēm, aiz tām atrodas biroja telpas 3—4 stāvos, ar divpusīgu apgaismojumu — no ārpuses un ātrija. Galerijām pieslēdzas kāpnes un lifti. Konferenču zāles pagaidām paredzētas 2 sānu bloku galos, kas nobeidzas ar ugunsmūriem pret kaimiņu gruntsgabalu. Tur izvietotas arī tualetes telpas. Galvenā konferenču zāle ar rekreācijas halli un restorānu zem tās izvietota Fabrikas vecajā daļā. Paredzēta izmantojama plakanā jumta terase virs 3 stāvu sānu bloka pret Ādu ielu.  

Zem jaunās piebūves paredzētas pazemes stāvvietas divos līmeņos aptuveni 110 auto vietām. Iebraukšanas stāvvietā — divas: no Ādu ielas pretī Cirka ēkai un no esošās Bāriņu ielas iebrauktuves starp Policijas ēku un Fabriku. Virszemes stāvvietas paredzētas gar iebrauktuves malu.

Arhitektūra

Projekta piedāvājums atspoguļo autoru sajūtu par Liepāju kā tirdzniecības, rūpniecības un ostas pilsētu, kur bagāts koka mantojums pārklājas un savijas ar izteiksmīgu ķieģeļu celtniecības tradīciju, un kopējā ūdens malas telpā jūtami dominē industriālā arhitektūra. Ostas un ražošanas funkcijai atkāpjoties, paveras bagātas iespējas bijušos industriālos pieminekļus pārvērst par civilām būvēm — loftiem, kas starptautiskajā praksē mūsdienās darbojas kā viens no interesantākajiem arhitektūras jaunrades piedāvājumiem — vecās rūpnīcas piemērot jaunai funkcijai.

Projekta mērķis ir savienot vienotā arhitektūras struktūrā esošo mantojumu — koka māju un Fabrikas ķieģeļu korpusus — un jauno piebūvi. Tas nav viegls uzdevums un vienmēr būs diskutējams, kā XXI gadsimta jaunradītais, pievienotais savienojas ar XIX gadsimta arhitektūras domāšanu. Mēģinām būt toleranti un delikāti pret esošo gan mērogā, gan formu valodā, respektējot arī apkārtnes arhitektūras vērtības.

Rekonstruējamais apjoms

Esošā Fabrikas daļa sastāv no 4 ķieģeļa mūra celtnēm, skursteņa un koka mājas, kas grupētas lokā ap pagalmu. Ēkas sākotnēji celtas liķiera ražošanai, kas pieprasa īpašas telpas lielo spirta cisternu novietnei. Lielajā L formas apjomā (sākotnēji divstāvu) atradušās plašas ražošanas zāles. Zem visām ēkām ir plašas puspagraba telpas ar velvētiem griestiem un logiem pret pagalmu, kas varējušas kalpot kā noliktavas.

Radikālākās pārbūves ēkas piedzīvojušas 1936.gadā, kad izdemolētajai Liķiera fabrikai piemērota Ādu fabrikas funkcija. Neiejūtīgi uzcelti papildus stāvi, ielikti pustāvi, radot līmeņu nesaistību visā kompleksā, pārbūvēti logi. Dažādās piebūves degradē sākotnējo formu.

Rekonstrukcijas priekšlikums paredz atgriezt esošo ēku arhitektūrai to sākotnējo struktūru un siluetu.

Jaunais apjoms

Jaunās piebūves projekta tēls definēts kā SPĪĶERIS, KURAM NOVILKTA ĀDA, atsedzot koka konstrukciju karkasu un pārsegumus, tos apņemot ar dubultu stikla fasādi. Koka karkasa ideja modernai biroju ēkai pārņemta no Tirdzniecības kanāla zonā esošiem spīķeriem, tā transformēta līmētu koka konstrukciju izpildījumā.

Jaunajā apjomā viss ir no koka — fasādes veido līmēta koka karkass ar atgāžņiem kā milzu kopnes, ātrija koka konstrukcijas jumtu balsta 4 koka kolonas, koka pārsegumi, grīdas. Autori apzinās, ka nav iespējams konkurēt ar esošā ansambļa bagāto formu valodu, un tas arī nav vajadzīgs: piedāvājam mērogā, apjomā un siluetā sabalansētu struktūru, kas savijas, pārklājas ar esošo krāšņo arhitektūru. Gan pret veco Spīķeri, gan pret Policijas ēku veidotas monotonas koka struktūras, kurām priekšā piekārtas dubultās stikla alumīnija fasādes.

Jaunās ēkas ātriju norobežojošās 2 iekšsienas ir melna ķieģeļa mūris ar ailām esošās sarkano ķieģeļu fasādes ritmā, melnie mūri ēkas galu spārnos nobeidzas kā ugunsmūri. Gala korpuss ir caurredzams. Šāda kompozīcija palīdz cilvēkam orientēties ātrija telpā. Ātriju apjož galerijas ar stikla margām. Korpusi veidoti 5.4 metru kolonu soļa modulī — pret Ādu ielu 3 stāvos, divi pārējie — 4. Pret Ādu ielu veidota jumta terase.

Ātrija jumta konstrukcija patapināta no industriālās būvniecības paņēmienu paletes: zigzag veida struktūra, kuras ziemeļu puse ir no stikla, dienvidos — foto galvaniskās šūnas materiāls (PV cell). Konstrukcija uzlikta uz 2 koka kopnēm, kas balstīta uz 4 koka kolonām.

Jaunās arhitektūras ekoloģiskie aspekti:

 • Ēka veidota koka konstrukcijās
 • Dubultā stikla fasāde nodrošina dabisko vēdināšanu un pasargā ēku no pārkaršanas, ātrija telpa darbojas kā dabisks gaisa apmaiņas krāteris, līdzīgi manteļskurstenim
 • Ēkas ātrija jumta stiklotā daļa orientēta pret ziemeļiem un dienvidu puses plakne ir solārais panelis

Shematiski iezīmējas vēl viena jaunbūve Bāriņu ielā nojauktās koka mājas vietā ar caurbrauktuvi uz autostāvvietām zemes līmenī un stiklotu konferenču zāli otrajā stāvā, kurp ved stikla tiltiņš kā vecā ķieģeļu korpusa stikla galerijas turpinājums, un dzegu bijušās mājas augstumā.    

Tehniski ekonomiskie rādītāji:

Zemes gabala platība — 6164 m²
Kopējā izbūvējamā platība — 14840 m²
Renovējamās daļas kopējā platība — 3992 m²
Tai skaitā, koka mājas platība — 1046 m²
Tai skaitā, ķieģeļu māju platība — 2946 m²
Jaunās piebūves kopējā platība —10848 m²
Pazemes divu līmeņu garāžu kopējā platība — 4159 m²
Automašīnu  skaits — 110
Virszemes autostāvvietu skaits  — 6
Apbūves intensitāte — 173 %

zgb.f.L1.jpgzgb.f.L2.jpgzgb.f.L3.jpgzgb.f.L4.jpgzgb.f.L5.jpgzgb.f.L6.jpgzgb.f.L7.jpgzgb.f.L8.jpgzgb.f.L9.jpgzgb.f.L10.jpgzgb.f.L11.jpgzgb.f.L12.jpgzgb.f.L13.jpgzgb.f.L14.jpgzgb.f.L15.jpgzgb.f.L16.jpgzgb.f.L17.jpgzgb.f.L18.jpgzgb.f.L19.jpgzgb.f.L20.jpgzgb.f.L21.jpgzgb.f.L22.jpgzgb.f.L23.jpgzgb.f.L24.jpgzgb.f.L25.jpgzgb.f.L26.jpgzgb.f.L27.jpgzgb.f.L28.jpg

Raksts publicēts: 09/01/2007

Adrese: Bāriņu iela 1,1a, Liepāja
Pasūtītājs
: Mēs Liepājai
Projekta autors: Zaigas Gailes birojs, 2006
Arhitekti: Zaiga Gaile, David Moed, Ineta Solzemniece—Saleniece, piedaloties Zanei Dzintarai, Līgai Apinei, Ingmāram Atavam

Teksts: Saīsināts Liepājas Liķiera fabrikas rekonstrukcijas priekšlikuma paskaidrojuma raksts, kam izmantots VKPAI Liepājas pieminekļu inspektora Gunāra Silakaktiņa vietas vēstures izklāsts


Vēl par šo tēmu

Liepājas BKP 2.sēde


Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...


Drošības kods (aizpildiet pēc tam, kad komentārs jau uzrakstīts).

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.