a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Noslēdzies konkurss kosmosa centram Cēsīs

<< Projekti

Noslēdzies konkurss kosmosa centram Cēsīs

Topošā Cēsu Kosmosa izziņas centra ambīcijas ir kļūt par «gugenheimu», kam jāspēj piesaistīt 100 tūkstošus apmeklētāju gadā, noturot tos pilsētā uz divām dienām. Tomēr atraktīva forma, vietzīmes potenciāls laikam nav bijusi žūrijas prioritāte, vairāk koncentrējoties uz saturu. Konkursa īpatnība bija «atvērtā programma», — doti telpu nosaukumi, taču ne platības, sagaidot, ka arhitekti būs autori arī ekspozīcijas koncepcijai.

Pēc koncertzāļu būvniecības buma, pēc jaunveidotajiem un atjaunotajiem muzejiem mode Latvijā nonākusi pie šeit vēl līdz šim īsti nebijušām iestādēm, kurās izklaidi tiecas apvienot ar izziņu. Zinātnes centri ir kā tāda atsevišķa tipoloģiska grupa kaut kur pa vidu starp veco, «klasisko» muzeju un izklaides parku, tā radusies no zinātnes muzejiem, uzsvaru liekot uz praktisku pieeju, interaktīvām ekspozīcijām, kas rosina apmeklētājus izmēģināt, pētīt, pieredzēt. Pasaulē tādu ir ļoti daudz, taču «mūsu reģionā» piemērs, kas pirmais nāk prātā teju ikvienam, protams, ir AHHAA centrs Tartu. Un neizbēgami, ka tās nelielās iestādes — tādas kā «brīnumu istabas» (nu, lai būtu, — zinātkāres centri), kas atvērtas vairākās Latvijas pilsētās,  — arī tās nereti tiek salīdzinātas ar Tartu paraugu.

Taču, saprotams, lai mērotos ar Tartu un, galvenais, sacenstos par apmeklētāju pūļiem, nepietiek ar dažām istabām, ir vajadzīgs kas lielāks. Liepājā 2014. gadā tika rīkots arhitektūra konkurss «izziņas un izklaides centram», bet, liekas, ar to arī projekts beidzās. Pirms gada — «inovāciju un zinātnes centram» Ventspilī un, šķiet, ka šis projekts turpinās. Nupat notika arī konkurss — «dabas tūrisma centram» Ķemeros, kas arī kaut kas aptuveni līdzīgs. Un nu — «kosmosa izziņas centrs» Cēsīs.

Saprotams, ka ikviena pilsētām, plānojot ko tādu, cer uz kādu mazu Bilbao efektu un arī Cēsis iecerēto iestādi uzlūko kā savu «gugenheimu», kam jāspēj pievilkt apmeklētāji un noturēt pilsētā uz divām dienām.  Konkursa pieteikumā bija paustas Cēsu ambīcijas — izveidot «starptautiska līmeņa zinātnes un atpūtas centru, kas piedāvā izziņas un izklaides iespējas vismaz divu pilnu dienu garumā un ko gadā apmeklētu vismaz 100 tūkstoši cilvēku.» Solīts, ka plānotā kompleksa īstenošanai tikšot piesaistīti seši septiņi miljoni eiro.

Jāatzīst gan, ka Cēsis jau ir spērušas arī citus soļus, guvušas jau reālus panākumus konkurences cīņā, lai varētu vismaz Latvijas mērogā sevi dēvēt par radošu pilsētu vai vismaz par nozīmīgu kultūras centru, — jāatceras gan regulārais mākslas festivāls vasarās, gan jaunā koncertzāle un citas lietas. Un Cēsis ir viena no retām Latvijas pilsētām, uz kuru dzīvot pēdējos gados pārvākušies cilvēki ne tikai no tuvākās apkārtnes, bet arī no Rīgas.

Ziemā (cik nu daudz no tām vairs atlicis) ir Žagarkalna un Ozolkalna slēpošanas trases Cīrulīšos, kas pilsētai piesaista savu tiesu apmeklētāju. Iecerētais kosmosa centrs arī ir plānots turpat — Cīrulīšos, un ar līdzīgu domu — lai pievilktu vairāk viesu ārpus ierastās vasaras tūrisma sezonas, un lai kopā ar abām minētajām atpūtas, sporta bāzēm, kā arī ar netālo Rakšu kamieļu parku veidotu vienotu atpūtas kompleksu, ko apmeklētu veselām ģimenēm, tādejādi atdzīvinot šo Cēsu nostūri.

Nupat novembrī ir noslēdzies arhitektūras konkurss, kurā tika saņemti desmit priekšlikumi. Konkursa īpatnība bija «atvērtā programma», — bija doti telpu nosaukumi, taču ne platības. Acīmredzami arhitektiem šoreiz tika uzticēts vairāk, sagaidot, ka viņi būs autori arī pašas ekspozīcijas koncepcijai. Noteikti, ka ne vienam vien no potenciālajiem konkursa dalībniekiem šāda pieeja likās nenopietna un atturēja no piedalīšanās. Citus, kas piedalījās, sarūgtinājis tas, ka žūrijas prioritātes vērtējot gluži nesakrita ar konkursa uzstādījumiem.

Visādā ziņā, — ir saprotams, cik svarīgs izziņas centram ir saturs, taču — apzinoties to arī kā izklaides vietu, laikam nevajadzētu par zemu vērtēt arī atraktīvu formu, vietzīmes potenciālu, — sacīsim, zināmu ekspresiju vai pat ārišķību, kas gan laikam žūrijai šoreiz nav bijusi prioritāte. Ja citreiz tas skanētu drīzāk kā kompliments, tad šāda, pietiekami ambicioza projekta (pievilināt ik gadus 100 tūkstošus apmeklētāju!) gadījumā tas var šķist arī diskutabli.

Godalgotie priekšlikumi

Turpmākajā tekstā — žūrijas vērtējums godalgotajiem konkursa darbiem

1. vieta  (10 000 EUR) — Lauder Architects, ALPS, Acitektura, CMB 

(Ainārs Cikanovičs, Rita Laudere, Kārlis Lauders, Valdis Linde, Harijs Vucens, Anna Līva Traumane, Betija Balode, Viesturs Dille, Ilze Rukšāne, Māris Bušs, Marc Geldof, Mētra Augškāpa)

Ļoti rūpīgi un kvalitatīvi izstrādāts priekšlikums, veikta nopietna situācijas analīze, taču prasās pēc spēcīgāka vizuālā tēla. Ēkas vizuālais tēls neatgādina, ka tajā paredzēta kosmosa izziņas centra izveide un to varētu pielāgot arī dažādām citām funkcijām, taču tās tēls ir vienkāršs un elegants. Pirmajā acu uzmetienā trūkst acīmredzama oriģinalitāte, taču citas priekšlikuma sadaļas ir izstrādātas ļoti augstā un detalizētā līmenī, ir iespējas objekta tālākai attīstībai, dubulto fasāžu risinājums ir efektīgs, labiekārtojums pārdomāts.

Nākotnē pēc līdzīga arhitektoniskā paņēmiena varētu pārbūvēt arī citas Cīrulīšu teritorijas vēsturiskās ēkas, kuru pašreizējais tēls ir bēdīgs, bet kuru fiziska nojaukšana, visticamāk, nenotiks. Mīnuss ir tāds, ka netiek respektētas blakus esošā nekustamā īpašuma robežas un tajā esošā objekta teritorijas funkcionālais pielietojums, veidojot atsevišķus transporta risinājumus, kas saistīti ar konkursa objektu.

Nav respektēts Cīrulīšu ielas pārbūves būvprojekts, kas tuvākā pārskatāmā nākotnē tiks realizēts. Izvēlētais ēkas fasādes materiāls (koks), iespējams, ietver sevī augstas ēkas uzturēšanas  izmaksas. Spēcīga transporta shēmas analīze, kuru vajadzētu apspriest pirms Cīrulīšu ielas pārbūves īstenošanas, detalizēti un rūpīgi izstrādāts labiekārtojuma risinājums, atturīgs un lakonisks, bet proporcionāls apjomu risinājums, skaidra funkcionālā shēma.

Otrā kārta vienkārši īstenojama, neslēdzot objektu. Nevainojami izstrādātas inženiertehniskās sistēmas. Ēkas dubulto fasāžu risinājums pieļauj jumta pārkares izveidošanu. Labs risinājums iespējamai funkcijas maiņai tālākā nākotnē, ja pašvaldībai tas izrādītos nepieciešams.

2. vieta (5 000 EUR) — ARPLAN

(Rolands Bruzgulis, Paolo Bodega, Andrew Haley, Rod Manson, Johannes Stockinger, Kārlis Platacis)

Piedāvātais arhitektoniskais apjoms atgādina kuģi, taču autori ļoti pārliecinoši ir pamatojuši savu ideju skaidrojošajā aprakstā un objekts labi iederas Cīrulīšu vidē, veidojot tās enkurobjektu, jo apjoms ir arhitektoniski iespaidīgs, kā arī nākotnē varētu kalpot kā atslēgas elements visā Cīrulīšu apkaimes kontekstā, labi saskanot gan ar ieeju Gaujas nacionālajā parkā, gan turpmākajiem Venden ūdens ražotnes attīstības plāniem. Objektu var viegli papildināt tālākajās attīstības stadijās un tas savu pilnību sasniegtu tikai gadījumā, ja tiktu realizētas visas kārtas, pretējā gadījumā objekts nebūs tik iespaidīgs. 

Telpu plānojums ir nedaudz haotisks un varētu būt problēmas radīt stāstu par kosmosa izziņu. Iespējams, ka stiklotās fasādes nav veiksmīgākā materiāla izvēle Cēsu kontekstā. Formāli izstrādāta teritorijas daļa. Transporta un gājēju plūsmas risinājums varēja būt izstrādāts pilnīgāk.
Izvēlēts diezgan komplicēts, fragmentēts konstrukcijas princips, kas labi analizēts autoru paskaidrojumos un godīgi atspoguļots izmaksu sadaļā. Labi izstrādātas ēkas tehniskās sistēmas, bet šķiet mazliet par sarežģītu un dārgu, pat, ja iecerētas demonstrēšanai.
Projekts neapšaubāmi ir ārkārtīgi vizuāli efektīgs un tas ir tas, kas vajadzīgs šādam objektam. Diemžēl projekta dārdzība un projektēšanas dārdzība ir arguments, kas ir par sliktu šim piedāvājumam. Ja projektu būtu iespējams realizēt lētāk, nemazinot vizuālo efektivitāti, iespējams varētu atgriezties pie diskusijas.

3. vieta (3000 EUR) — MADE arhitekti 

(Miķelis Putrāms, Linda Krūmiņa, Mārtiņš Vaskis, Ivars Kalvāns, Krists Lūkins, Franco Piva, Cristiano Benacchio, Arvīds Leimanis, Andris Vulāns)

Neformāls un nepārdomāts ēkas novietojums pie ielas. Apjoms ir robusts, kā arī kontrastē ar pārējo Cīrulīšu apbūvi. Autori uzsver, ka objekts būtu realizējams vienā kārtā, tāpēc arī tas ir grūti attīstāms nākotnē. Izvēlētais ēkas fasādes materiāls (koks), iespējams, ietver sevī augstas ēkas uzturēšanas izmaksas.

Lielākie plusi ir ēkas struktūras oriģinalitāte un moduļu princips, kas būtu izteiksmīgs arī būves stadijā. Ideja — simbolisms — ēkas forma kalpo kā savdabīgs zemeslodes statīvs un šo ideju var ļoti veiksmīgi izmantot, ekspluatējot to kā Kosmosa izziņas centra papildinājumu, veidojot projekcijas. Ļoti labs un iespaidīgs iekštelpu konstruktīvais risinājums, kas var radīt spēcīgu iespaidu par objektu.

Kopumā iekštelpu risinājums ir spēcīgāks par ēkas ārējo vizuālo tēlu un tajā ir ļoti labas iespējas izvietot ekspozīciju, taču būtu jāpiestrādā pie kosmosa stāsta radīšanas. Ēkas vienādmalu trīsstūra forma plānā automātiski noved pie šauro leņķu rašanās, veidojot telpu plānojumu. Šādiem leņķiem var būt gan negatīvs, gan pozitīvs efekts. Pozitīvs tas var būt ēkas daļās, kur plānota ekspozīcija.

Teritorijas sadaļa, transporta un gājēju plūsmas risinājumi nav izstrādāti. Labi atrisinātas, vienkāršas tehniskās sistēmas, uzticama un telpiski iespaidīga konstruktīvā shēma, ikonisks tēls. Jumta lietus ūdens noteces risinājums riskants spēcīga lietus laikā. Otrās kārtas izbūves laikā objekts būs jāslēdz.

Konkursa žūrijā darbojās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes deputāti Juris Žagars un Pauls Irbins, Cēsu novada Būvvaldes arhitekts Jānis Zlaugotnis, kā arī arhitekti Ervīns Krauklis un Brigita Bula.

1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 1. vieta - Lauder Architects, , Acitektura, ALPS, CMB 2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN2. vieta — ARPLAN3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti 3. vieta — MADE arhitekti

Raksts publicēts: 07/12/2017

Teksts (izņemot žūrijas vērtējumus): Artis Zvirgzdiņš

Konkursa darbi pilnībā 
Konkursa žūrijas atzinums


saņemti 44 komentāri

Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...


Drošības kods (aizpildiet pēc tam, kad komentārs jau uzrakstīts).

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.