a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Strēlnieku laukums un Okupācijas muzejs — konteksts mainījies

<< Raksti

Strēlnieku laukums un Okupācijas muzejs — konteksts mainījies

Nesenā Zaigas Gailes rosinātā iniciatīva par Okupācijas muzeja ēkas un Strēlnieku laukuma saglabāšanu, apliecina, ka konteksts ir mainījies. Kaut arī process no valsts puses ir uzņēmis apgriezienus, divdesmit profesionāļu parakstītā vēstule un kultūras ministres atbilde rosina cerēt, ka viss vēl varbūt nav zaudēts. Nākamajā pirmdienā kultūras ministre aicina uz tikšanos Arhitektu savienībā.

Iepriekš

Gunāra Birkerta izstrādātais muzeja ēkas pārbūves un paplašināšanas priekšlikums, dēvēts par Nākotnes namu, atklātībā parādijās jau 2001. gadā. Projekts paredzēja Dzintara Dribas un Gunāra Lūša-Grīnberga projekēto ēku pagarināt uz Grēcinieku ielas pusi, būtiski izmainot kādreizējā Strēlnieku muzeja tēlu un proporcijas. Citu svaru ideja ieguva 2007. gadā, kad tika panākta politiska vienošanās starp Kultūras ministriju (ministre Helēna Demakova) un Rīgas domi (pašvaldības vadītājs Jānis Birks), paredzot muzeja priekšā izveidot piemiņas vietu padomju režīma represētajiem. Birkerta projekts tika akceptēts kā negrozāms fakts, ar ko jārēķinās represēto memoriāla veidotājiem.

Tolaik, kad muzeja piebūves iecere tika izskatīta Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā, pret to uzstājās vienīgi Jānis Krastiņš un Andis Sīlis, taču toreizējais biroja  vadītājs Jānis Dripe ar savām diplomāta iemaņām panāca, ka šie argumenti netika ņemti vērā, virzot politiski iekrāsoto pārveidojumu ideju tālāk.

Tajā pašā gadā, praktiski vienlaikus notika divi konkursi vietai, ko arvien dēvējam par Strēlnieku laukumu. Vienu organizēja Rīgas domes Attīstības departaments — «Latviešu strēlnieku laukuma pilnveidošanai un labiekārtošanai», tā rezultāti nu jau sen šķiet nodoti aizmirstībā. Vienlaikus, bet nesaistīti ar šo konkursu Kultūras ministrija rīkoja «starptautisku metu konkursu par memoriālu padomju okupācijas upuriem», kurā uzvarēja zināmais priekšlikums ar sarkano sienu (Vēstures taktīla, autori arhitekte Ilze Miķelsone, mākslinieki Kristaps Ģelzis, Voldemārs Johansons).

Tā laika peripetijas ap muzeja pārbūves un paplašināšanas projektu, kā arī abiem konkursiem diezgan plaši ir atspoguļotas arī A4D (skat. birku Strēlnieku laukums)

Šodien

Nu, pēc septiņiem, astoņiem krīzes gadiem projekti atkal ir vilkti ārā, lai turpinātu un pabeigtu. Var saprast Kultūras ministrijas, resp., valsts pieeju, — pēctecība, solījumu turēšana, nacionālie naratīvi utml. Un ja jau pilsētas arhitekts toreiz tā veiksmīgi projektu dabūja cauri, tad kādi gan vairs varētu būt šķēršļi...

Tomēr, lai gan pati vieta šajos gados īpaši nav mainījusies (ja neskaita vien muļķīgi aizbūvēto muzeja apakšu, kas grauj vizuālu saikni starp atšķirīgajiem laukumiem abās ēkas pusēs), šķiet, ka diezgan būtiski tomēr ir mainījies konteksts. Un runa šeit nav tikai par vērā ņemamām politiskām izmaiņām Rīgas domes vadībā, ne arī pilsētas arhitekta birojā, kas šobrīd tiecas uzrādīt kvalitatīvi atšķirīgu darbības virzienu, salīdzinot ar iepriekšējo, Dripes periodu. Ir pamats apgalvot, ka mainījusies ir sabiedrība, — gan uzlūkojot to plašākā nozīmē, gan arī tikai šaurākas, profesionāļu aprindas. Krīzes gadi nepārprotami ir kaut ko iemācījuši, Rīga pavisam noteikti ir kļuvusi pilsētnieciskāka, tās iedzīvotāji ­— jūtami prasīgāki pret pilsētas publisko ārtelpu un arī izglītotāki tās lietotāji, un apmēram to pašu varētu teikt arī par profesionāļiem — plānotājiem un arhitektiem, kuru izpratne par publiskās telpas un pilsētvides jautājumiem noteikti ir augusi. Ja Rātslaukuma rekonstrukciju drīzāk varēja saukt par politisku projektu, kurā vairāk tika domāts par pastkartīšu skatiem un zudušu simbolu atjaunošanu, uzsverot drīzāk reprezentācijas, nevis publiskās ārtelpas sociālo funkciju, tad liekas, ka šodien no Rīgas publiskās telpas projektiem sagaidām jau citas lietas, — daudz būtiskāki šķiet funkcionālie, sociālie, rekreācijas, gan arī ­ — laikmetīgas estētikas aspekti.

Vēl astoņi gadi mūs attālinājuši no nacionālromantisma apdvestā perioda deviņdesmitajos,  mazliet distancēti varam raudzīties uz daudzo konkursu epopeju, savulaik Rīgas centrā cenšoties radīt piemiņas vietu represētajiem; varam atcerēties gan Konstantīna Čakstes pieminekļa celšanas iniciatīvu un Brīvības alejas konkursa pieredzi, gan arī Eiropas kultūras galvaspilsētas atziņas, un, protams, veiksmīgus pēdējo gadu pilsētvides un publiskās telpas projektus (piemēram, kaut vai salīdzinoši netālo Spīķeru krastmalu). Visa šī pieredze kopumā apliecina, ka postmodernajos apstākļos centieni, — veidot jaunus monumentus un memoriālus Rīgas centrā, uztiept pilsēttelpai kādas ideoloģizētas, nacionāla mēroga nozīmes, — šodien visdrīzāk  ir lemti neveiksmei, tātad nelietderīgi. Atrodoties tik ciešā tuvumā un pārklājoties, valstiskajai, memoriālajai un reprezentācijas idejai pilsētas ainavā nākas konkurēt ar ikdienas lietošanu un izklaidi. Lai kaut ko tādu veiksmīgi ieviestu pilsētas centrā, kas jau tā ir pārblīvēts ar visdažādākajiem simboliem un nozīmēm (piemēram, iecerētajā vietā okupācijas memoriālam nāktos sacensties vēl ar esošo strēlnieku tēmas naratīvu, ko manifestē piemineklis un laukuma atliekas) un lai publika to akceptētu, par to būtu jāvienojas nozīmīgai sabiedrības daļai.

Pēdējo gadu zīme ir arī intereses pieaugums par modernisma perioda arhitektūras mantojumu un centieni to reabilitēt sabiedrības acīs. Ievērojamākais punkts šajā attīstībā noteikti bija NRJA kūrētā Latvijas ekspozīcija Venēcijas biennālē pagājušajā gadā. Arī tas zināmā mērā maina kontekstu, — rosinot vēl apņēmīgāk aizstāvēt šo ēku, — vienu no spilgtākajiem Latvijas moderrnisma arhitektūras darbiem pašā Rīgas vidū.

Jāpiemin arī cits būtisks faktors, — kaut arī Latvijas Arhitektu savienības piemērs rāda, cik vēl ļoti tāls ceļš ejams, lai biedrība kļūtu par dinamisku un arhitektu vairuma intereses aiztāvēt un pārstāvēt spējīgu organizāciju, tomēr tie paši krīzes gadi, kas sekoja ļoti aizņemtajiem un  individuālistiskajiem «treknajiem», ir devuši savu artavu arhitektu biedrošanās un diskusiju kultūras attīstībā. Zināmā mērā to apliecina arī Zaigas Gailes rosinātā iniciatīva —  vēstule, kas adresēta kultūras ministrei, kā arī virknei saistīto institūciju ­(Nacionālajai kultūras padomei, Nacionālajai Arhitektūras padomei, Latvijas Muzeju padomei, VKPAI, Rīgas domei), aicinot saglabāt Okupācijas muzeja ēku un Strēlnieku laukuma ansambli radikāli nepārveidotu, bet vienkārši sakopjot un atbrīvojot no degradējošām funkcijām, — kā tūristu autobusu stāvvietas, alus būdas un nomācošie reklāmas plakāti. Vēstuli parakstījuši divdesmit jomas profesionāļu, un kaut arī dominē vārdi, ko varētu raksturot kā Rīgas arhitektu sabiedrības «glamūra galu», parakstītāju vidū ir arī Ausma Skujiņa, profesors Jānis Krastiņš un Pēteris Blūms, apliecinot, ka modernisma ansambļa aizstāvībai šoreiz vienoties spējuši arhitekti ar salīdzinoši atšķirīgu redzējumu un viedokli par mūsdienu arhitektūru un Rīgas attīstību.

Jāatzīmē, ka akadēmiķa Jāņa Krastiņa sacītais Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā iepriekšējā gada nogalē (skat. sēdes protokolu) Strēlnieku laukuma problēmu atspoguļo vispilnīgāk. Reizē paužot principiāli to pašu, ko jau pirms astoņiem gadiem. Un, kaut arī viņa konsekventā nostāja ir par Vecrīgas telpiskās vides atjaunošanu un Strēlnieku laukuma apbūvēšanu, šoreiz viņš ir pievienojies tiem, kas aicina iespējami mazāk iejaukties esošajā laukuma telpā.  

Šī iniciatīva un tās saceltie viļņi — Kultūras ministrijas padomju sēdes, sanāksme Pilsētas arhitekta birojā, kā arī plānotā diskusija Arhitektu savienībā rosina cerēt, ka, iespējams, viss vēl varbūt nav zaudēts, neraugoties uz apstiprināto būvprojektu un valsts iedarbināto proocesu, ko apstādināt šķiet pagrūti

Atsaucoties uz šiem arhitektu sabiedrības iebildumiem, Kultūras ministrija rīko publisko diskusiju par šiem jautājumiem ar ministrijas nozaru padomju pārstāvju, iesaistīto pušu un ekspertu piedalīšanos — pirmdien, 27. aprīlī pl. 12.00-14.00 Arhitektu namā, kurā plāno piedalīties arī kultūras ministre Dace Melbārde.

Nākotnes nams - Okupācijas muzeja paplašinājuma un pārbūves projekts. Gunārs BirkertsNākotnes nams - Okupācijas muzeja paplašinājuma un pārbūves projekts. Gunārs BirkertsNākotnes nams - Okupācijas muzeja paplašinājuma un pārbūves projekts. Gunārs BirkertsNākotnes nams - Okupācijas muzeja paplašinājuma un pārbūves projekts. Gunārs BirkertsNākotnes nams - Okupācijas muzeja paplašinājuma un pārbūves projekts. Gunārs BirkertsVēstures taktīla - memoriālu padomju okupācijas upuriem. Autori arhitekte Ilze Miķelsone, mākslinieki Kristaps Ģelzis, Voldemārs JohansonsVēstures taktīla - memoriālu padomju okupācijas upuriem. Autori arhitekte Ilze Miķelsone, mākslinieki Kristaps Ģelzis, Voldemārs JohansonsPlānsGunāra Birkerta skice Memoriāla izmēru un novietojuma korekcijai
saņemti 34 komentāri

Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...


Drošības kods (aizpildiet pēc tam, kad komentārs jau uzrakstīts).

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.