a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

RTU diplomdarbu aizstāvēšana

<< Studijas

RTU diplomdarbu aizstāvēšana

Nākamnedēļ, 17., 18. un 19. decembrī, RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē notiks diplomprojektu aizstāvēšana. Visi interesenti laipni aicināti piedalīties un vērtēt šā gada diplomandu veikumu ik dienas no plkst. 10.00 Ķīpsalā, Āzenes ielā 16 - 428. telpā.

Komentāri:

arh. students: lai veicas! [14/12/2012 15:47]

no studenta citiem studentiem - lai veicas! :) Ieteikums RTU vai k?dam citam, kas populariz? arhitekt?ru - vajadz?tu darbus publiskot glob?l?k, ne tikai tik daudz, cik 2-3 publik?cijas A4D vai kaut k?da izst?d?te uz 2ned. k?d? galerija... anyway, tas b?tu labs veids, k? sabiedr?bai pla?k par?d?t, ko tad tie arhitektu studi?i tur ?emas! :)


arh. sudents: video [14/12/2012 15:50]

papildus man liekas, ka vajadz?tu aizst?v?anas film?t un ar? publiskot:

1) tas b?tu interesanti citiem studnetiem, nov?rot citu veiksmes un neveiksmes;

2) disciplin?tu ?rijas kungus un d?mas (!);

3) sabiedr?bai ar? b?tu ieskats ko tad tie arh. studi?i t?du ir ogad satais?jui....


arh. students: valsts ?paums [14/12/2012 15:54]

un ja t? padom?, tad t? nav tikai universit?tes iek?ja lieta, ko tad arh studi?i tur dara, jo RTU ir valsts apmaks?ts apar?ts - t?tad ikviens Latvij? dz?vojoais tam samet pa latam un grib?tos jau ar tak redz?t k? tas lats tiek izlietots, ne?


Pazi?a: Re: valsts ?paums [15/12/2012 22:16]

arh. students: Re: valsts ?paums [16/12/2012 18:32]

interesanti pas?kumi, stud. darbus tur ?sti nevar apskat?t :(


saņemti 5 komentāri

Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.