a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

«Īres mājoklis 21. gadsimtā — pamattiesības vai tirgus prece?» —, sasaucoties ar aktuālajiem attīstības procesiem Rīgā, gan ar šī gada Latvijas ekspozīciju Venēcijas biennālē, diskusiju par šo tēmu rīko LAS Arhitektūras informācijas centrs sadarbībā ar Venēcijas biennāles Latvijas kuratoriem — ceturtdien 29. martā plkst. 16.00 Arhitektu namā

6 komentāri


Diskusija, kas otrdienas vakarā notika Arhitektu namā, kvalitatīvi atškīrās no vairuma LAS rīkoto diskusiju, apliecinot centienus uzņemties iniciatīvu — ja ne procesa vadīšanā, tad vismaz — kvalitatīvā tā izvērtēšanā, profesionāļu viedokļa formulēšanā. Būtiski, ka diskusija noslēgusies ar kritiskiem un pragmatiskiem kopsavilkuma secinājumiem, kas publiskoti.

44 komentāri


Arhitektu savienība aicina uz publisku diskusiju par Okupācijas muzeja piebūves projekta un Strēlnieku laukuma attīstības norisēm — otrdien, 30. jūnijā plkst. 17.00, Arhitektu namā. Tiem, kas netiek klātienē — tīmeklī būs pieejama tiešraide LETA.lv lapā.

11 komentāri


Pagājušajā nedēļā, 11. aprīlī  Ausma Skujiņa rīkoja vēl vienu diskusiju par identitātes tēmu: Nacionālā identitāte un modernizācija globalizācija arhitektūrā, kurā uzstājās četri runātāji, raisot arī sarunas par priekšlasījumos skartajām idejām.

10 komentāri


27. martā Arhitektu namā notika diskusija par bērnudārzu tēmu. Dažādu jomu profesionāļi dalījās atziņās un pieredzē par to, kādiem būtu jābūt šodienas bērnudārziem Latvijā, visvairāk viedokļiem polarizējoties jautājumā par optimālo lielumu. 

11 komentāri


Iedvesmojoties no Rema Kolhāsa definētās nākošā gada Venēcijas biennāles tēmas, Ausma Skujiņa sadarbībā ar LAS rīko diskusiju Nacionālā identitāte un modernizācija – globalizācija arhitektūrā 11. aprīlī plkst. 16.00 Arhitektu namā.

2 komentāri


Trešdien, 27. martā plkst. 16.00 Arhitektu namā notiks diskusija Bērnudārzi. Pieredze un perspektīve, kuras mērķis ir viedokļu apmaiņa par pirmsskolas iestāžu arhitektoniski funkcionālajām kvalitātēm un vides estētiskajā prasībām  Rīgas vēsturiskajā centrā un citur.

5 komentāri


Kā zināms, šobrīd top divi svarīgi Rīgas plānošanas dokumenti. 30. novembrī cikla Nākotnes Rīga jau top! ietvaros tika rīkota diskusija Rīgas attīstības plāni  — ieceres uz papīra un realitāte, kurā pilsētplānotāji un arhitekti sprieda par esošo un topošo plānu, īpašu uzmanību pievēršot transporta sistēmas pilnveidošanai un pilsētas sadarbībai ar pieguļošajām pašvaldībām.

20 komentāri


Diskusiju cikla Nākotnes Rīga ceturtā saruna, kas notiks piektdien 30. novembrī plkst. 14.00 Kultūras akadēmijas teātra mājā Zirgu pasts, Dzirnavu ielā 46, veltīta topošajiem pilsētas plānojuma dokumentiem — Rīgas attīstības stratēģijai, Rīgas attīstības programmai un Rīgas teritorijas plānojumam.


SIA Vecrīgas Vīzija, kas pasūta un organizē arhitektūras konkursu par Līvu laukuma pārbūvi, rīko diskusiju ar žūrijas pārstāvju un arhitektu piedalīšanos, lai pirms konkursa uzsākšanas precizētu tā programmu un uzdevumu — pirmdien, 22. oktobrī, plkst. 18.00 Arhitektu namā.

6 komentāri


27. septembrī plkst. 18.00 radošā apvienība Other Side Studio aicina uz diskusiju un komentāriem par Latvijas dalību Venēcijas biennāles starptautiskajā arhitektūras izstādē.

21 komentārs


Diskusiju cikla Nākotnes Rīga jau top trešā saruna, kas notiks 27. septembrī  plkst. 16.00 Birojnīcā Bega bazārā, veltīta mājokļa kvalitātēm, — kuras vērtības iedzīvotāji un profesionāli novērtē mājokļos visaugstāk; kā šobrīd izskatāmies uz Eiropas valstu fona un kāds būs nākotnes mājoklis?

2 komentāri


Jūlijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informēja, ka ir uzsākta jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde, un vēl līdz 30. septembrim tiek pieņemti rakstiski priekšlikumi. Balstoties uz pieredzi, kas gūta apspriežot un pilnveidojot RVC plānojuma grozījumus, LAS rīko diskusiju par topošo dokumentu — 13. septembrī plkst. 17.00 Arhitektu namā.


Saistībā ar Rīgas domes izsludinātajiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsargzonas saglabāšanas un attīstības plāna grozījumiem šovasar jau notikusi virkne dažādu diskusiju. Trīs no tām — arī  Arhitektu savienības paspārnē, piedaloties ne vien arhitektiem, bet arī teritoriālplānotājiem un vides speciālistiem. Rakstā ir apkopoti ierosinājumi, jautājumi un saskatītās problēmas, kas tika pārrunātas šais sanāksmēs.


28. jūnijā Rīgas Biržā notika diskusija, ko ciklā Nākotnes Rīga jau top! rīkoja LAS sadarbībā ar FUTURIS, Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumu apspriešanas kontekstā aicinot par tēmu izteikties nozares profesionāļus. Eksperti bija vienisprātis, ka plānam jāvairo sabiedriskais labums un jāceļ cilvēka dzīves kvalitāte, tam jātiecas uz skaidrību, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai plānošanas dokumentu nostādnes un būtība kļūtu saprotama arī neprofesionāļiem,

40 komentāri


Turpinot darbu, lai sagatavotu nostāju par Rīgas vēsturiska centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem, šodien plkst. 17.00 Arhitektu namā uz kārtējo sanāksmi aicināti visi. Šodienas tēma Kustība publiskajā telpā un publiskās ārtelpas kultūrvēsturiskā kvalitāte.

3 komentāri


Līdz 22. augustam var iesniegt atsauksmes un priekšlikumus Rīgas vēsturiska centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem. Arhitektu savienība aicina visus ieinteresētos kopīgas profesionālu nostājas sagatavošanā, pulcēties un līdzdarboties otrdien, 3. jūlijā plkst. 17.00.

5 komentāri


Nupat sākusies Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumu sabiedriskā apspriešana, tāpēc ir būtiski izvērtēt, kas esošo dokumentu — kas tajā var tikt uzskatīts par kultūrvēsturisku vērtību saudzējošu vai iznīcinošu, attīstību sekmējošu vai pārspīlēti ierobežojošu. LAS sadarbībā ar Futuris aicina uz diskusiju 28. jūnijā plkst. 16.00, Rīgas Biržā.

8 komentāri


19. jūnijā Arhitektu namā pulksten 17.00 notiks saruna Urbānisms Rīgā un Latvijā , kuras mērķis ir uzrunāt sabiedrību un profesionāļus, veidot domu un informācijas apmaiņu, un sadarbību Latvijā — atbilstoši urbānisma kultūrai, lai rosinātu un aicinātu attīstīt urbānisma principus teritoriju attīstības plānošanā un praksē Latvijā.

41 komentārs


29. maijā plkst. 17.00 Arhitektu namā tiek rīkota pirmā diskusija Pēdējā laika tendences pilsētbūvniecības teorijā pasaulē un to atskaņas Rīgā.

7 komentāri


Arhitektu savienība sadarbībā ar dzīvojamā nama Futuris attīstītājiem ir uzsākusi diskusiju ciklu Nākotnes Rīga jau top! Diskusiju mērķi ir veicināt sarunas par arhitektūras nozīmi un lomu pilsētu attīstībā, un sekmēt saskanīgas pilsētvides veidošanos. Pirmā diskusija, kas  bija veltīta arhitektūras Gada skatei, notika 25. aprīlī.

11 komentāri


Arhitektu savienība sadarbībā ar dzīvojamā nama Futuris attīstītājiem ir uzsākusi diskusiju ciklu Nākotnes Rīga jau top!, nolūkā veicināt sarunas par arhitektūras nozīmi un lomu teritoriju un pilsētu attīstībā, un sekmēt saskanīgas pilsētvides veidošanu. Pirmā saruna, Gada skates kontekstā, notiek jau rīt, 25. aprīlī.

2 komentāri


15. septembrī notika trešā diskusija Arhitektu savienības organizētajā sērijā, kas veltīta identitātes jēdzienam un dažādiem tā aspektiem, ļaujot sarunu dalībniekiem uzzināt citu redzējumus un, iespējams, vienoties par kādu kopēju izpratni. Aktīvi sekojot līdzi un piedaloties diskusijās, pārskatu par visiem trim pasākumiem sagatavojis Edgars Treimanis.

3 komentāri


15. septembrī Arhitektu namā notiks trešā diskusija par identitāti un arhitektu uzdevumiem, ko vadīt apsolījis Andris Kronbergs.

23 komentāri


Inspira

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.